Lotto - Summer [CD]

  • szt.
  • Cena netto: 31,71 zł 39,00 zł

Premiera: 22.09.2023

Trio Lotto tworzą: Łukasz Rychlicki (Kristen), Mike Majkowski (Hailu Mergia Trio, Oren Ambarchi Hubris) i Paweł Szpura (Hera, Wovoka).
Wydając teraz jednocześnie dwa całkowicie różne materiały (Summer i Axolotl) mogą wywołać niemałe zakłopotanie zarówno u słuchaczy jak i wśród chętnych do szufladkowania i definiowania dziennikarzy czy blogerów...


W maju 2022 Lotto występowało w warszawskim klubie Spatif i właśnie ten koncert dał impuls do powstania płyty Summer. W tamtym okresie zespół był znany z grania dość ekstremalnych dźwięków, instrumentarium było całkowicie elektryczne, uzupełniane syntezatorami, a perkusja przetworzona. To konsekwencja brzmienia zawartego na wydanej wcześniej płycie - Hours After. Przed samym występem w Spatifie muzycy postanowili przeprowadzić radykalne zmiany, czyli coś, co już wcześniej w historii zespołu zdarzało się dość często. Zamiast znów grać bardzo głośną i intensywną muzykę, czyli taką, jakiej spodziewała się publiczność, Lotto zagrało wyciszony koncert, ze stonowaną, stojącą, niepokojącą muzyką, momentami na granicy ciszy. Instrumentarium bardzo się uprościło, akustyczna perkusja, kontrabas i gitara - jako jedyny elektryczny instrument. Koncert wypadł na tyle dobrze, że zespół postanowił zarejestrować podobną muzykę w studio. Aby uchwycić adekwatny klimat, potrzebne było odpowiednie pomieszczenie, inne od sterylnych, wygłuszonych, sal studyjnych. Wybór padł na teatr Kana w Szczecinie, czyli miejsce znane zespołowi, ponieważ wcześniej dwukrotnie tam występował. Duża sala z naturalnym pogłosem, nadawała się do klimatu muzyki bardzo dobrze. W nagraniu słychać też odgłosy otoczenia, np. życie z sąsiadujących biur czy odgłosy klatki schodowej. Realizatorem nagrań został przyjaciel zespołu, wydawca płyty Hours After, Filip Marcinkowski. Dwudniowa sesja przypadła na rekordowe upały tamtego roku, co oddawało duszną atmosferę muzyki. Po otwarciu bramy teatru uderzała silna fala gorąca. Ani noc, ani ranek nie dawały wytchnienia. Miasto uśpione, stojące, z duszną i niepokojącą atmosferą, jakby za chwilę miało się wydarzyć coś dziwnego. Taka też jest mniej więcej muzyka na płycie Summer. Za miks i mastering odpowiedzialny jest mieszkający w Australii Joe Talia, znany ze współpracy min. z takimi muzykami jak Oren Ambarchi czy Jim O’Rourke.

Tracklista:

Asking

Heater

Oranges

Situation

Melody

Someone

===================

The Lotto trio consists of: Łukasz Rychlicki (Kristen), Mike Majkowski (Hailu Mergia Trio, Oren Ambarchi Hubris) and Paweł Szpura (Hera, Wovoka).
By publishing two completely different materials (Summer & Axolotl) at the same time, they can cause considerable embarrassment to listeners and journalists or bloggers willing to pigeonhole and define them.
SUMMER
In May 2022, Lotto performed at the Spatif club in Warsaw and it was this concert that gave the impetus to the creation of the Summer album. At that time, the band was known for playing quite extreme sounds, the instrumentation was all electric, supplemented with synthesizers, and the drums were processed. This was a consequence of the sound contained on the previously released album - Hours After. Before the performance in Spatif, the musicians decided to make radical changes, something that had happened quite often in the history of the band. Instead of playing very loud and intense music again, which is what the audience expected, Lotto played a muted concert, with subdued, stagnant, disturbing music, at times on the verge of silence. Instrumentation had become much simpler, acoustic drums, double bass and guitar - as the only electric instrument. The concert went so well that the band decided to record similar music in the studio. In order to capture the appropriate atmosphere, a suitable room was needed, different from sterile, soundproofed studio rooms. The choice was the Kana Theater in Szczecin, a place known to the group, as they had performed there twice before. The large hall with natural reverberation suited the music climate very well. In the recording you can also hear ambient noises, e.g. life from neighboring offices or the sounds from the stairwell. Filip Marcinkowski, the band's friend, publisher of the Hours After album, became the recording engineer. The two-day session fell on record-breaking heat that year, the stifling atmosphere reflected in the music. After opening the theater gates, a strong heat wave hit. Neither night nor morning gave respite. A dormant city, standing still, with a stuffy and disturbing atmosphere, as if something strange was about to happen. This is more or less the music on the Summer album. Joe Talia, who lives in Australia and is known for his cooperation with, among others, musicians such as Oren Ambarchi and Jim O'Rourke, is responsible for mixing and mastering.