Extensa - Extensa [vinyl clear 180g limited + downloadcode]

  • szt.
  • Cena netto: 88,62 zł 109,00 zł

Premiera: 17.11.2023

Muzyka zespołu Extensa, choć oparta na tradycyjnym trzyosobowym składzie instrumentalnym, to wymyka się oczywistym przyporządkowaniom gatunkowym. Być może tak właśnie mogłaby brzmieć ścieżka dźwiękowa do filmu o lądowaniu statku kosmicznego na dachu 200-letniej chatki na tajemniczych rubieżach wschodniej wielkopolski, skąd zespół pochodzi. Ciężkie brzmienia i transowy hałas przeplatają się z elementami psychodelii, przywodząc skojarzenia z przedrostkiem "post" przy określaniu ich stylu.
Podczas koncertów przywołują klimat klasyki polskiej fantastyki naukowej, pojawiają się duchy Wilhelmiego, Maklakiewicza, Szulkina, przewrotnie wykorzystane słowa byłego prezydenckiego noblisty oraz cytaty ze starych słuchowisk radiowych.
Skład zespołu domknął się w 2021 roku, od tamtej pory zbiera entuzjastyczne recenzje koncertując regularnie począwszy od stolicy, skończywszy jak dotąd na granicy. W lutym 2023 roku Extensa zarejestrowała swój pierwszy materiał w warszawskim Mustache Ministry Studio pod czujnym i troskliwym okiem Marcina Klimczaka i niebawem wpadła w surowe, ale szeroko otwarte oko Wujka Gusstaffa.
"Na nic się nie umawialiśmy, żaden utwór nie został wcześniej przygotowany w domu, nikt nie przynosił pomysłów na próbę" - to słowa Andrzeja. Wszystko jest efektem "tu i teraz". Magia chwili, która sukcesywnie była uwieczniana w formie cyfrowej i którą później staraliśmy się odtworzyć i złożyć w przystępną formę.
Skład zespołu: Mariusz Wróblewski - perkusja, Andrzej Radniecki - bas, Paweł Wieloch - gitara.
Nie tylko dla fanów Russian Circles, Neurosis, Isis, Amenra...

Tracklista CD:
1 Contact
2 Wormhole
3 Extransa
4 No. ∞
5 Mr Hyde
6 The Call of Cuckoo
7 Imperfect Perfection
8 Voyage Home

Tracklista LP:
Strona A
Wormhole
Extransa
No. ∞
Strona B
Contact
The Call Of Cuckoo
Mr Hyde
Imperfect Perfection
ENG:
The music of polish band Extensa, although based on a traditional three-member instrumental line-up, escapes obvious genre assignments. Perhaps this is what a soundtrack to a film about a spaceship landing on the roof of a 200-year-old hut in the mysterious borderlands of eastern Wielkopolska, where the band comes from, could sound like. Heavy sounds and trance noise alternate with elements of psychedelia, bringing to mind the prefix "post" when describing their style.
During their concerts, they evoke the atmosphere of classic Polish science fiction; the ghosts of Wilhelmi, Maklakiewicz and Szulkin appear, the perversely used words of the Nobel Prize winner ex-president and quotations from old radio plays.
The band's line-up closed in 2021, and since then it has received rave reviews touring regularly from the capital to the border. In February 2023, Extensa recorded its first material at Warsaw's Mustache Ministry Studio under the watchful and caring eye of Marcin Klimczak and soon fell into the stern but wide-open eye of Uncle Gusstaff.
"We didn't agree on anything, no piece was prepared at home in advance, no one brought ideas for rehearsals" - these are Andrzej's words. Everything is the result of "here and now". The magic of a moment that was successively immortalized in digital form and which we later tried to recreate and put together in an accessible form.
The band consists of: Mariusz Wróblewski - drums, Andrzej Radniecki - bass, Paweł Wieloch - guitar.
Not only for fans of Russian Circles, Neurosis, Isis, Amenra...