Savage Republic - For Free Ukraine - 7-calówka w Don't Sit On My Vinyl

22-04-2022
NEW RELEASE INFO:
Title: For Free Ukraine!
format: 7" black limited (66)
cat-no: SIT 200
Release date: 11.04.2022
Limited numbered version is sold out, here is the 2nd version - unnumbered but still limited.

EN version below.

Cały zysk* ze sprzedaży tej płyty zostanie przeznaczony na działania Polska Akcja Humanitarna (PAH) w Ukrainie. Zespół zrezygnował z wszelkich honorariów.

Agresja putinowskiej Rosji na Ukrainę zajmuje uwagę całego świata. Muzycy legendy amerykańskiego industrialu i post-punka, Savage Republic, są z jednej strony zdruzgotani ogromem zła rosyjskiej armii a z drugiej zafascynowani ogromem dobra, jakiego doświadczają Ukraińcy od swych zachodnich sąsiadów. Postanowili więc dołożyć od siebie cegiełkę na pomoc ofiarom wojny i nagrać nowe wersje 2 utworów z ich najnowszej płyty "Meteora", zadedykować je "Wolnej Ukrainie" i przekazać Wujkowi Gusstaffowi do publikacji na limitowanej, numerowanej 7-calówce.
Wersje obu tych utworów są dość zaskakujące, bo w "Meteora" pojawia się gościnnie Laura Mace (m.in. wokalistka Foo Fighters) a w "Stingray" - instrumenty dęte (dwie trąbki i puzon).
Przy okazji bardzo proszę zwrócić uwagę na numer katalogowy, jeden z nielicznych w DSOMV, które nie były losowane. Z czymś Wam się to kojarzy?
Obie strony będą nagrane z różnymi prędkościami (33,3 i 45 rpm)

Prenumeratorzy DSOMV śpią spokojnie, bo część ich abonamentu (z ceny tej płyty) również trafi na konto PAH, ale płyty otrzymają dopiero pod koniec kwietnia wraz z innymi kwietniowymi premierami.

Tracklista:
Meteora (For Ukraine Version feat. Laura Mace) (33,3 rpm)
Stingray (Tonight Show Version) (45 rpm)

* zysk = cena detaliczna minus koszta produkcyjne i materiałowe oraz podatek VAT. Po zakończeniu sprzedaży tej płyty opublikujemy dowód przelewu dla Polskiej Akcji Humanitarnej.

-----------
ENG:
The entire profit * from the sale of this CD will be allocated to the activities of the Polish Humanitarian Action in Ukraine. The band waived all fees.

Putin's Russia's aggression towards Ukraine is occupying the attention of the whole world. The musicians of the legend of American industrial and post-punk, Savage Republic, are on the one hand devastated by the enormity of the evil of the Russian army and on the other hand fascinated by the enormity of the good that Ukrainians experience from their western neighbors. So they decided to make a donation to help the victims of the war and record new versions of 2 songs from their latest album "Meteora", dedicate them to "Free Ukraine" and give them to Uncle Gusstaff for publication on a limited, numbered 7-inch.
Versions of both of these songs are quite surprising, because in "Meteora" guest appearances by Laura Mace (including the vocalist of Foo Fighters) and in "Stingray" - wind instruments (two trumpets and a trombone).
By the way, please pay attention to the catalog number, one of the few in DSOMV that was not randomly selected. Do you associate it with something?

Both sides will be recorded at different speeds (33.3 and 45 rpm)

Tracklisting:
Meteora (For Ukraine Version feat. Laura Mace) (33,3 rpm)
Stingray (Tonight Show Version) (45 rpm)

* profit = retail price minus production and material costs and VAT. After the sale of this record is completed, we will publish a transfer receipt for the Polish Humanitarian Action.